วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เห็ดหอม ชิตาเกะ


มีสิ่งมีชีวิต อย่างหนึ่งที่ เกิดจากดิน ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ และมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานก็แห้งเหี่ยว แต่เพียงระยะเวลาสั้นๆ ของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เอง ที่มันได้สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่มวลมนุษย์อย่างที่เราเองอาจคาดไม่ถึง เพราะมันเป็นทั้ง สุดยอดอาหาร และเป็น ยารักษาโรค ชั้นดีมีสรรพคุณทางยา ราวกับหมอเทวดาเลยทีเดียว สิ่งมีชีวิตที่ว่านี้ก็คือ เห็ดหอม ชิตาเกะ นั่นเอง