วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรดเฟอรูลิก Ferulic Acid


กรดเฟอรูลิก Ferulic Acid 
เป็นกรดอินทรีย์ เป็นสารสำคัญที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังถูกใช้สำหรับต่อต้านการแก่ Aging ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง โรคหัวใจ ไข้หวัด รักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อ ต่อต้านผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลต จึงช่วยป้องกัน มะเร็งผิวหนัง ได้

เมื่อร่างกายเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน Oxidation อันเกิดจากมีการใช้ออกซิเจนในร่างกายมาก เมื่อนั้นภายในร่างกายก็จะเกิดอนุมูลอิสระขึ้น ยิ่งหากในร่างกายเกิดปฏิกริริยาออกซิเดชันขึ้นอยู่บ่อยๆ หรือตลอดเวลา อนุมูลอิสระนั้นก็จะเกาะอยู่ตามเนื้อเยื่อและเซลล์ในร่งกายเพิ่มมากขึ้น จนเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อทำให้เกิดความผิดปกติขึ้น เปรียบได้กับตัวถังเหล็กที่เกิดสนิม หากปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสนิมยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ที่สุดแล้วสนิมนั้นก็จะทำลายตัวถังให้ผุกร่อนเสียหายในที่สุด ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า กระบวนการนี้คือ กระบวนการแก่ Aging Process ของคนนั่นเอง

ความสำคัญของ กรดเฟอรูลิก คือ เมื่อใดที่ร่างกายของเราเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จนก่อให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้น กรดเฟอรูลิก ในร่างกายก็จะเข้าไปกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านั้นทันที