วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ธัญพืช 3 ชนิด

ธัญพืช 3 ชนิด
ได้แก่ ข้าวกล้องงอก ถัวแดง และ ข้าวโพด ซึ่งธัญพืชทั้ง 3 ชนิดนี้นอกจากจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารแล้วแล้ว ยังมี อาวุธ ที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งช่วยต้านทาน โรคมะเร็ง ได้อย่างดี ได้แก่ 
ข้าวกล้องงอก ถัวแดง และข้าวโพด

ข้าวกล้องงอก Germinated Brown Ricข้าวกล้องงอก เป็นข้าวกล้องที่นำมาผ่านกระบวนการแช่น้ำทำให้งอกเป็นต้นอ่อนขึ้น จึงมีชื่อเรียกว่า ข้าวกล้องงอก เป็นที่ทราบกันดีว่า ข้าวกล้อง เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารและมีคุณประโยชนมากกว่า ข้าวขัดขาว มากมายนัก แต่เมื่อนำ ข้าวกล้อง มาเปรียบกับ ข้าวกล้องงอก แล้ว นักค้นคว้าวิจัยทั้งในบ้านเรา และ ต่างชาติต่างเทคะแนนให้ ข้าวกล้องงอก ว่ามีคุณค่าสารอาหารสูงกว่า ข้าวกล้องธรรมดาอย่างเทียบกันไม่ได้ทีเดียว

ถั่วแดง
พืชตระกูลถั่ว เป็นพืชที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีทั้งในเรื่องรสชาติความอร่อยที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด รวมถึงการยอมรับในด้านคุณค่าที่ได้จาถั่วเมล็ดเล็กๆ เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถั่วเมล็ดแห้ง ซึ่งจดว่าเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ถั่วในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งในที่นี้จะขอยก มากล่าวถึงเฉพาะ 
ถัวแดง เท่านั้น หากไม่สะดวกในการใช้ ถัวแดงเป็นวัตถุดิบในอาหาร สามารถนำถั่วชนิดอื่นๆ มาดัดแปลงใช้ได้ตามความชอบ

ข้าวโพด
ข้าวโพด เป็นพืชดั้งเดิมของชาวอินเดียนแดง ซึ่งปัจจุบันแพร่หลายไปทั่วโลกและมีการพัฒนาสายพันธุ์ ข้าวโพด ให้มีความหวานมากขึ้นเฉพาะ ข้าวโพดหวาน มากกว่า 200 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่จะมีเมล็ดเหลืองทองน่ารับปราน และแน่นอน คุณประโยชน์ที่ได้จากพืชชนิดนี้ ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ารูปลักษณ์ที่เหลืองอร่ามน่ารับประทานของมันเลย