วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มะัรุม


มะรุม เป็นพืชที่ได้รับคามนิยมละมีการรับประทานกันทั่วโลก เฉพราะในบ้านเรานั้น มะรุมเป็นผักพื้นบ้านที่คนไยรู้จักและรับประทานกันมาช้านานในทั่วทุกภาค อีกทั้งมะรุมยังเป็นสมุนไพรพื้นบ้านตามตำรับยาแผนโบราณที่ใช้รักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ได้ดี จนกระทั้งความนิยมรับประทานมะรุมยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อทางฟากฝั่งของการแพทย์สมัยใหม่ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่มีในมะรุม โดยใน รายงานการวิจัยจากหลายหน่วยงานได้ข้อสรุปว่ามะรุมเป็นพืชที่อุดมไปด้วย คุณค่าทางอาหาร และสารหลายชนิดที่มีในส่วนต่างๆ ของมะรุม ยังมี สรรพคุณในการเยียวยารักษาโรคได้อย่างหลากหลายอีกด้วย